Lørdag 12.11.
Koncertsalen Alsion

Start: 19:00

String Quartet and Objects

For strygekvartet, præparerede højtalere og diverse objekter.

Silesian String Quartet
Morten Riis

“String Quartet and Objects” undersøger forholdet mellem akustisk og elektrisk lyd på en meget rudimentær måde. Via præparerede højtalerne forbundet til kvartettens instrumenter, undersøges forskellige dagligdags objekters klanglige kvaliteter. Objekterne placeres i specialbyggede højtalere, og via vibrationerne fra de forstærkede akustiske instrumenter, bliver både højtalere og objekter sat i svingninger. På denne måde opløses det normale skel imellem akustisk og elektronisk lyd, og værket bliver således en undersøgelse af lyds relationelle karakter: Lyd er ikke et isoleret fænomen, men derimod i konstant forhandling med sine omgivelser.

Info:
Silesian String Quartet
Morten Riis