ENSEMBLE ADAPTER

”Stillstehen” by Ejnar Kanding (DK)

Stillstehen er titlen på Ejnar Kandings stykke tilegnet det berlinske Ensemble Adapter, der består af harpe, cello, basklarinet og slagtøj. Det er det statiske, jeg fokuserer på. Det tilsyneladende ubevægelige, hvor de mikroskopiske ændringer i musikken gradvis bevæger sig mod nye tilstande af stilstand.

Først høres fire seks minutters triosatser, hvor de fire mulige kombinationer af tre instrumenter bliver udforsket. Efter de fire trioer kommer den store kvartet på 23 minutter, der kan opleves som en bearbejdning af de fire første satser.
Hver sats har en overskrift, der antyder en stemning eller et billede; de skal ikke forstås som handling blot association: det er Windstille (vindstille), Stille Ocean (Stillehavet), Stille Wasser (stille vand), Stille musik (stille musik) og Stille Ruhe (stille hvile).

Live electronics omkranser musikken i et mod- og medspil til de fire musikere i en kvadrofonisk højttaleropsætning. Realtime processing, hvor instrumenternes klang ændres og udvides, er allestedsnærværende; mens forskellige afsnit er karakteriseret af forskellige støjtyper. Der er optaget analog støj, digital støj og subtraktiv syntese i to overordnede varianter: den filtrede akkordagtige støjtekstur og den dybe næsten tonebaserede støjdrone.

Danish composer Ejnar Kanding has dedicated his composition “Stillstehen” to Ensemble Adapter from Berlin playing harp, cello, bass clarinet and percussion. The composition is focused on the apparently immobility, where tiny changes in the music gradually move towards new states of immobility. Live electronics sourround their music.

Ensemble Adapter
Ejner Kanding

Top foto: María Guðrún Rúnarsdóttir

8.11. 19:00

Mejeriet, Løngang 2, 6400 Sønderborg, Denmark

Entré med éndags- og festivalbillet


Links:
www.kanding.com
www.ensemble-adapter.de
facebook.com/ensembleadapter


Denne koncert er specielt sponsoreret af LINAK
This concert is specially sponsored by LINAK